Historie


Door verschillende deskundigen wordt het pand Eegracht 44 het oudste huis van IJlst genoemd. De lijst van Nederlandse Monumenten (Den Haag 1930) geeft als bouwjaar begin 1600 aan. Architect J.J. Vriend noemt dit type gevel in zijn boek over bouwkunst: Hollandse Renaissance. Van oudsher is in dit pand een bakkerij gevestigd.
 

1925, de bakkerij was nog aanwezig. De naam:" Bakkerij Windsma" staat boven de deur en de uithang etalage is nog intact.

De eerste bakker die ik vond was Pieter Wytzes ten Kate (1803-1826). Hij was gehuwd met Bregtje Thijsses Jaarsma. Na het overlijden van Pieter trouwde zij in 1828 met Harmen Siedses Schilstra, die hier tot dan toe kastelein was. Hij werd bakker maar dat vak voldeed hem niet want in 1829 verkocht hij de zaak aan Klaas Willems Reinouts voor fl. 1.150,00. Die huwde in datzelfde jaar in IJlst met de vermogende boerendochter Klaaske Walles Veldhuis, woonachtig op sate Veldhuis. Reinouts was president kerkvoogd in de hervormde gemeente. In 1838 vroeg hij in de krant een: bakkersleerling die 1 of 2 jaren bij het bakken is geweest… Deze “meester bakker” overleed in 1864. Age Wouters van der Meulen (van Akkrum) kocht de bakkerij voor fl. 2.201,00 voor zijn zoon Folkert. Drie jaar later wordt Wybe Jans Groenveld eigenaar; hij stamde uit een echte IJlster bakkersfamilie. Na zijn overlijden in 1872 zette zijn weduwe, Stijntje Faber, de zaak nog voort tot 1876. Dan wordt Willem Dikkers voor fl. 2.300,00 eigenaar. Lolke Jacobs Lantinga (1847-1928), afkomstig uit de bekende scheepsbouwerfamilie Lantinga op Uilenburg, kocht de bakkerij in 1886 voor fl. 1.800,00. Hij was gehuwd met de IJlster winkelierdochter Luitje Jetzes Hoekema. Hun enige kind, zoon Jetze, kwam op elfjarige leeftijd door een ongeluk om het leven.
 

Jac. Wassenaar met zijn 1e echtgenote Gerritje Breeuwsma


De prijzen van de huizen stegen in die tijd, want de uit Woudsend afkomstige Jacobus Wassenaar (1887-1981) moest in 1912 maar liefst 5.000 gulden neertellen voor Eegracht 44. Hij was een actieve man: wethouder voor de C.H.U, ouderling in de hervormde gemeente, voorzitter van koor Euphonia, enz. Zijn eerste vrouw was Gerritje Breeuwsma(1888-1937). Na haar overlijden trouwde hij met Rinske Scholte. In januari 1920 kocht Wassenaar de bakkerij Galamagracht 54 van Rink Wybrens Ruardi. Later had Nolke Waltje hier lange tijd een zuivelhandel. Bauke Rein Windsma (1893-1980) kocht Eegracht 44 in maart 1920 (van Wassenaar) voor fl. 5.500,00. Hij was gehuwd met Ytje Aukes Leenstra. Zij hadden 1 dochter die de naam Minke kreeg. Zij trouwde later met de houtwarenfabrikant Willem Sibbele Bakker van Workum. Windsma stond bekend om zijn lekkere krentenbrood. Toen in 1958 de centrale bakkerij “De Samenwerking” werd opgericht liet Windsma zich uitkopen. Deze bakkerij werd gevestigd in het pand van Schilstra, Eegracht 33.(nu fam. P. Hoogeveen). Er werd een vennootschap gevormd door de bakkers Bosma, Kok, Schilstra, Verbeek en Walsweer. In 1959 verkocht Windsma zijn pand aan Jan Vreugdenhil voor fl. 1.500,00 Dat ging op advies van zijn schoonzoon, de antiquair Theo de Wreede uit Sneek, gehuwd met Helena Vreugdenhil.
 

rond 1930, familie Windsma ( Bauke Rein Windsma, Ytje Aukes Leenstra en dochter Minke)
 
 
Woonhuis
Vreugdenhil (1895-1970) verbouwde de bakkerij eigenhandig tot woonhuis. “Wat oud en mooi is laat ik in wezen” vertelde hij in 1960 aan een journalist. Zijn grote hobby was zingen bij het kerkkoor Euphonia, waarvan hij ook voorzitter was. Omstreeks 1971 kwam er weer een nieuwe eigenaar: Jacob Christiaan Scheer (†1992) afkomstig uit Arnhem. Hij pakte de zaak professioneel aan en liet een restauratieplan maken. Die restauratie werd in 1972 uitgevoerd door het destijds landelijk bekende bouwbedrijf Yde Schakel uit Exmorra. In 1974 stelde de Rijksdienst voor Monumentenzorg het definitieve bedrag vast op fl. 108.937,00. Omdat dit gebouw op de Monumentenlijst staat verleenden zowel het Rijk als de gemeente IJlst subsidies. De achtergevel en de kap werden geheel vernieuwd en het in- en exterieur opgeknapt. In de voorgevel, die geheel in tact bleef, werd een engelenkopje gemetseld. De zit-slaapkamer op de 1e verdieping (voorzijde) is nog helemaal origineel met 2 bedsteden, krêbe (= kinderbed), opbergkast en plafondbalken. Alles is nog in de oorspronkelijke groene en donkerrode kleur. De benedenkamer heeft door zijn estriken vloer, zolderbalken, schouw en raamindeling nog steeds een historische sfeer.


Sinds 2016 bewonen wij het huis. Zo af en toe is het huis opengesteld, nl.


juni - 1e weekend, 10 - 16 uur :

Tijdens de overtuinenfair( op zaterdag) in het eerste weekend van juni, en de zondag (zonder overtuinenfair)  dan is de woning weer even een woon-winkel. Dan is het een winkel in Brocante en in de tuin kunt u genieten van heerlijke thee- en koffie met eigen gebakken taarten.

september - laatste zaterdag:

Fakkeljûn, Het centrum van ald Drylts is die avond sfeervol verlicht met lichtjes, fakkels, op allerlei plekken zijn eendags terrasjes, genoeg te drinken en te happen, en pop-up winkels waaronder Bakkerij Windsma.
 

december - zaterdag, half december, 17 - 21 uur:

IJlst in Wintersfeer, ingrediënten: een historisch decor met monumentale- en pittoreske huizen, grachten en klinkerstraatjes, verlichte bruggen, verlichting over het water, houtvuren, verlichte kerstbomen en..... leuke kraampjes met o.a. brocante en oude kerstballen, een levende kerststal kortom een unieke sfeervolle avond waar ook nog genoeg te drinken en te happen is.
 

 
 


 

.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...