zondag 14 april 2013

BRIEVENBUS - POST
Niet alleen meer tijd voor het Logement en het erf, nu heb ik ook meer tijd om te werken op mijn atelier. Heerlijk om daar weer tijd voor te hebben. Het brengt mij terug bij mijzelf, en steeds blijven in mijn werk jeugdherinneringen een rol spelen. Ook de herinnering aan een brief op de eurmat bracht het oude verlangen terug om hier een project van te maken. Om jeugdherinneringen te delen, waar ook ter wereld. De eerste post vanuit Rusland, heeft al een herinnering op de deurmat doen ploffen. Maar ook jeugdherinneringen dicht bij huis zijn zeer welkom, hoe je hier aan mee kunt doen......kijk op mijn projectblog,

 Klik: brievenbus-post

email: Pauline Kick
Not only more time for Logement and the yard, now I have more time to work in my studio. Great to there again time for it. It brings me back to myself, and always remain in my work childhood memories play a role. The memory of a letter on the eurmat brought back the old desire to get a project out of it. In order to share childhood memories, anywhere in the world. The first post from Russia, has been a reminder on the doormat do pop. But childhood memories close to home are very welcome, how you can join ...... look at my project blog,

klik: brievenbus - post


interested,  send a email: : Pauline Kick
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...